TERMENI SI CONDITII DE UTILIZARE

CONDIȚII DE UTILIZARE

Daca accesati site-ul www.tekzen.ro inseamna ca acceptați necondiționat să vă conformați condițiilor de utilizare a acestuia, astfel cum sunt ele prevăzute in cele ce urmează. Dacă nu acceptați aceste condiții vă rugăm să nu utilizați Site-ul. Tekzen Rom SRL își rezervă dreptul de a actualiza și modifica prezentele Condiții în orice moment și fără nici o notificare prealabilă. Folosirea Site-ului in urma oricarei astfel de modificari semnifica acceptul dvs. neconditionat cu privire la respectivele modificari. De aceea, va sfatuim sa revedeti aceste conditii de fiecare data cand folositi Site-ul.

FOLOSIREA SITE-ULUI

Acest Site este destinat punerii la dispoziția celor interesați de informatii cu privire la produsele comercializate în magazinele Tekzen și cu privire la activitatea desfășurată de Tekzen Rom SRL. Materialele publicate pe Site sunt puse la dispoziția utilizatorului pentru informarea personală a acestuia și nu sunt destinate folosirii lor în scop comercial. Folosirea Site-ului nu conferă utilizatorului niciun drept de a exploata, reproduce, publica, transmite sau distribui materialele publicate pe Site. Utilizatorul se obligă să folosească Site-ul cu bună credință și fără a încerca în vreun fel să aducă atingere securității acestuia.

DREPTURI DE PROPRIETATE INDUSTRIALA

Toate materialele publicate, inclusiv imagini, texte, ilustrații, desene, fotografii, programe etc, publicate pe Site sunt proprietatea Tekzen sau, după caz, sunt publicate cu acordul terților care dețin dreptul de proprietate industrială asupra acestor materiale și sunt supuse prevederilor legale privind dreptul de proprietate industrială, cu exceptia cazurilor în care se prevede expres altfel. Tekzen își rezervă toate drepturile de proprietate industrială cu privire la materialele publicate pe Site, cu excepția celor care sunt proprietatea industrială a unui terț ce a autorizat publicarea acestora pe Site. Accesarea Site-ului nu conferă utilizatorului nici un drept de proprietate industrială. Orice referire la materiale puse la dispoziție pe Site de terți, precum și orice legături cu alte site-uri sunt pur informative și nu angajează în niciun fel răspunderea Tekzen privind corectitudinea informațiilor astfel furnizate.

COLECTAREA DATELOR

Tekzen colectează și utilizează informațiile furnizate de Utilizator în scopuri statistice și de marketing.

Tekzen este exonerat de orice răspundere privind corectitudinea datelor furnizate de către Utilizator și care vor fi înregistrate astfel în baza de date Tekzen. Utilizatorul poartă integral și exclusiv răspunderea pentru corectitudinea datelor furnizate, precum și pentru informarea la timp și în mod complet și corect cu privire la orice modificări ale datelor furnizate.

Utilizatorul garantează faptul că are dreptul de a furniza informațiile transmise către Tekzen prin intermediul Site-ului, faptul că acestea nu sunt confidențiale, nu încalcă niciun drept de proprietate industrială, precum și faptul că Tekzen va putea folosi informațiile respective în mod liber, fără a prejudicia în vreun fel interesele Utilizatorului sau ale unui tert.

În măsura îin care informațiilor furnizate de Utilizator le sunt aplicabile prevederile legale privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulaţie a acestor date, furnizarea informațiilor respective de către Utilizator implică acordul său expres cu privire la prelucrarea de către Tekzen a acestor date, inclusiv în scopuri de marketing direct. În acest caz Tekzen garantează Utilizatorului dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor și dreptul de opoziție, în conformitate cu prevederile legale.

În vederea transmiterii rapide şi confortabile a candidaturii dumneavoastră pentru una dintre poziţiile vacante în cadrul companiei noastre, puteţi utiliza modulul RESURSE UMANE, creat în acest sens.Toate datele şi documentele pe care ni le transmiteţi le vom utiliza exclusiv pentru prelucrarea cererii dumneavoastră. Datele dumneavoastrǎ cu caracter personal nu vor fi comunicate terţilor.

In ceea ce priveste drepturile consumatorilor, Tekzen respecta toate normele ANPC.

www.anpc.gov.ro

LIMITAREA RASPUNDERII

Materialele puse la dispoziție pe acest Site sunt cu titlu pur informativ. Tekzen Rom SRL nu va putea fi ținut în niciun fel răspunzător pentru informațiile frunizate pe Site sau pentru modul în care utilizatorul folosește Site-ul și materialele publicate pe acesta. Tekzen Rom SRL nu va putea fi ținut în niciun fel răspunzător pentru niciun prejudiciu, de orice natură, pe care Utilizatorul l-ar putea suferi ca urmare a folosirii Site-ului.

Pagina noastră online poate conţine trimiteri (link-uri) către alte pagini de internet. Prezentele indicaţii pentru protecţia datelor sunt valabile doar pentru pagina noastrǎ de internet. Vă rugăm să luaţi în considerare prevederile pentru protecţia datelor de pe paginile către care au fost create link-urile. Nu ne asumăm răspunderea şi nu ne însuşim conţinuturile străine puse la dispoziţie prin intermediul link-urilor şi marcate ca atare. Responsabilitatea pentru conţinutul cu caracter ilegal, pentru prezentarea de informaţii eronate sau incomplete, precum şi pentru daune provenite din utilizarea sau neutilizarea informaţiilor conţinute în aceste pagini le revine în exclusivitate operatorilor acestora.

CONTACT

Pentru orice întrebări sau informații vă invităm să folosiți pagina de contact